• 2017-02.jpg
  • 2017-03.jpg
  • 2017-04.jpg
  • 2017-05.jpg
  • 2017-06.jpg
  • 2017-07.jpg
  • 2017-08.jpg
  • 2017-09.jpg

Het gebied "Het Broekbos"

broekbos 01Het beheer van het Broekbos valt onder de verantwoordelijkheid van Kadans en Kadans laat zich hierbij ondersteunen door de Bosgroep. Dit is het adviesorgaan van de gemeente Heumen t.a.v. bosbouw en natuurbeheer. Het terrein is rond 1995 geleden in bezit gekomen van de gemeente. Er stonden toen afgetakelde populieren. Deze bomen zijn verwijderd en er is 9 hectare populieren en 2 hectare bosplantsoen ingeplant.
Na een aantal jaren is de natuurwaarde verder vergroot doordat er 2 poelen gegraven zijn. De vrijgekomen grond is als een lage wal langs de poelen aangebracht. Het terrein is vrij toegankelijk, maar er zijn geen paden aangebracht. Dit heeft voor de dieren als voordeel dat er weinig verstoring is. Het gebied is echt een rustgebied en biedt veel dekking in het verder zo open "Broek".

 

Facebook